Tavoitteet

Osallistuja tuntee opettajan työn kannalta keskeisen korkeakoulutusta määrittävän lainsäädännön, ja ymmärtää sekä kansallisen että kansainvälisen korkeakoulupolitiikan toimintaa ohjaavan merkityksen omassa työssään. Osallistuja osaa arvioida yliopisto-opetuksen laatua niin koulutusohjelma-, laitos-, tiedekunta- kuin yliopistotasollakin. Hän tietää opetussuunnitelmatyön tavoitteet ja periaatteet sekä osaa hyödyntää niitä oman oppiaineensa opetussuunnitelmatyössä. Osallistuja tuntee opiskelijan ohjausjärjestelmän perusteet ja käytännöt opiskelijan opintopolun näkökulmasta. Hän tiedostaa akateemisen työn johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvät mahdollisuudet ja haasteet omassa yksikössään.