Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida itsenäisesti urheiluoikeuden keskeisiä lähtökohtia sekä analysoida aihepiiriin liittyviä oikeudellisia ongelmia sekä soveltaa oppimaansa näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelija laatii opintojaksolla johdonmukaisen ja hyvin perustellun kirjallisen työn, joka osoittaa itsenäisen tieteellisen ajattelun sekä kirjoittamiseen ja oikeustieteellisten lähteiden käyttämiseen liittyvien periaatteiden hallintaa. Seminaarityöskentelyä suunnataan aihepiireihin, jotka ovat merkityksellisiä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Ks. myös erikoistumisjaksojen taidolliset ja vuorovaikutukselliset tavoitteet:
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintokokonaisuus/OTMU1000/922