Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää sukupuolentutkimuksen kentän moninaisuutta, tuntee alan keskeisiä käsitteitä ja niiden määrittelyjä sekä osaa hahmottaa käsitteiden monimerkityksisyyden (esim. sukupuoli, seksuaalisuus, identiteetti, kokemus, ero). Opiskelija osaa tutkimuskentän historiaan tutustuttuaan tunnistaa sukupuolentutkimuksen keskeisiä suuntauksia sekä niiden välisiä eroja, yhtäläisyyksiä ja limittyneisyyttä.