Tavoitteet

Osallistuja tunnistaa omia vahvuuksiaan sekä syventää itsetuntemustaan. Osallistuja tarkastelee toimintaansa osana kulttuurisia konteksteja ja toimintahorisonttia ja tunnistaa omiin valintoihin vaikuttavia seikkoja. Osallistuja löytää merkityksiä omalle toiminnalleen ja osaa laatia suunnitelmia toimintansa tueksi.
  • Teacher: Susanna Ahteensuu