Tavoitteet

Opiskelija tuntee ruotsin kielen historiallisen kehityksen pääpiirteet riimuruotsista nykyruotsiin. Opiskelija osaa kuvailla vanhempien aikakausien ruotsin ja nykyruotsin rakenteen keskeisiä eroja. Opiskelijalla on käsitys kielen muutokseen vaikuttavista tekijöistä ja yhteiskunnallisista ilmiöistä, jotka liittyvät kielen muutokseen. Opiskelijalla on tietoa vanhemman ruotsin nykyisistä tutkimuskohteista ja keskeisistä aineistoista. Opiskelija tuntee digitaalisia tietokantoja ja resursseja. Opiskelija osaa analysoida ja lukea keskiajan ruotsinkielisiä tekstejä.