Tavoitteet

Opiskelija tuntee tunnustuksen käsitteen syntyhistorian, käsitteen roolin myöhemmässä ajattelun historiassa, ja sen merkityksen yhteiskuntakritiikin välineenä.