Tavoitteet

Kurssin lopussa opiskelija tunnistaa uskonnon historiaan ja moninaistumiseen vaikuttaneet tekijät Suomessa. Hän oppii yhdistämään erilaisia uskonnollisiksi luokiteltuja ilmiöitä osaksi Suomen uskonnollista ja yhteiskunnallista elämää. Hän osaa nähdä uskonnolliset ilmiöt laajempana kokonaisuutena ja soveltaa oppimaansa muillekin elämän osa-alueille, joissa kulttuuriset käytännöt eroavat toisistaan.