Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa syvälliset tiedot arvopaperimarkkinoista ja pörssitoiminnasta sekä niiden oikeudellisesta sääntelystä. Jakson suorittaneella opiskelijalla on kyky ymmärtää syvällisesti rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja niihin kohdistuvaa sääntelyä. Hän osaa lisäksi hyödyntää tietojaan käytännön tilanteissa, esimerkiksi rahoitusjärjestelyissä.