Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida muuttuvan työelämän keskeisiä ilmiöitä. Opiskelija hallitsee työelämän tutkimuksen keskeiset käsitteet sekä ymmärtää työelämän toiminnan kannalta keskeiset instituutiot ja toimijat. Lisäksi opiskelija tunnistaa oman asemansa ja oikeutensa muuttuvassa työmarkkinatilanteessa.