Tavoitteet

Opiskelija
• osaa koulun toimintaa säätelevät lait ja asetukset
• tietää keskeiset asiat koulusta toimintayhteisönä ja yhteiskunnallisena organisaationa
• hallitsee keskeiset teemat koulusta työorganisaationa ml. hallinto, johtaminen ja oppilaitosturvallisuus