Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää, millaisia teorialuennoilla kuvatut tekniikat ovat käytännössä
-osaa siirrostaa mikrobeja
-osaa tehdä mikrobiologisia elatusaineita
-osaa työskennellä aseptisesti
-osaa käyttää mikroskooppia