Tavoitteet

Opiskelija
- hallitsee opetuksen, oppimisen ja arvioinnin ydinkäsitteet
- osaa reflektoida kasvatuksen ja opetuksen peruskäsitteitä ja ilmiöitä sekä oman alansa että laajemmasta näkökulmasta
- osaa käyttää opetussuunnitelmia opetuksensa perustana
- saa perustietoa ja käytännön valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta ja oppimista