Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvata, mitä elintarviketurvallisuus tarkoittaa.
- soveltaa itse niitä määräyksiä ja mittaustapoja, jotka varmistavat elintarvikkeiden kemiallisen, teknologisen ja hygieenisen laadun sekä lainmukaisuuden pellolta pöytään.
- tietää miten löytää ajantasaisen elintarvikelainsäädännön ja osaa soveltaa sitä elintarvikealalla toimiessaan.
- kuvata elintarvikkeiden luontaisina tai lisättyinä aineosina esiintyvien ja prosessoinnissa syntyvien yhdisteiden mahdollisisia toksikologisia vaikutuksia.

Työelämätaidot:
- Tiedonetsintä, projektityöskentely, ryhmätyöskentely, monitieteellisyys, suullinen esittäminen sekä kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen lainsäädännön keinoin.