Tervetuloa kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen Moodlealueelle, joka sisältää opintojaksot

  • Johdanto kasvatustieteisiin 4 op

  • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 3 op

  • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op

  • Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op

  • Kasvatus- ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiönä 4 op

  • Oppimisen muuntuvat perusteet 7 op

  • Teacher: Tiina Tuijula