Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvailla elintarvikkeen kehityksen vaiheet raaka-aineista lopputuotteeksi
- tunnistaa elintarvikkeiden laatutekijöiden tärkeyden elintarvikekehitykselle ja teknologisille sovelluksille
- kertoa tärkeimmissä elintarvikeprosesseissa käytetyt teknologiset menetelmät ja tunnistaa niiden merkitys elintarviketeollisuudessa
- tunnistaa millaisia ajankohtaisia teemoja, toimijoita ja uramahdollisuuksia on elintarvikekehityksen alalla

Kurssi antaa valmiuksia tiedonetsintään, ryhmätyöskentelyyn, monitieteellisyyteen ja suulliseen esittämiseen.