Tavoitteet

Perehtyminen jatko-opiskeluun ja tutkimustyön käytänteisiin sekä oman tutkimuksen suunnittelu, aloittaminen ja seuranta. Integroituminen omaan paikalliseen tiedeyhteisöön (pääaine, laitos, tohtoriohjelma), tieteellisen keskustelun ja kirjoittamisen aloittaminen, ohjaussuhteen periaatteiden hahmottaminen.