Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa vuorovaikutusosaamisensa vahvuudet, osaa asettaa itselleen kehittämiskohteita ja soveltaa oppimaansa työ- ja opiskeluelämän vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi opintojakson pienryhmillä on teemansa mukaisia, alla kuvattuja tavoitteita.


Vuorovaikutus palavereissa ja neuvotteluissa:
Opiskelija ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen ryhmissä ja neuvotteluissa sekä tunnistaa niissä vuorovaikutussuhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa valmistautua palavereihin ja neuvotteluihin sekä toimia niissä yhteistyöhakuisesti ja tavoitteellisesti. Hän tuntee erilaisia vaikuttamisen keinoja ja neuvottelustrategioita. Lisäksi opiskelija osaa analysoida neuvottelun vuorovaikutusta sekä antaa muille rakentavaa palautetta ja ottaa sitä vastaan.

Työelämän vuorovaikutus:
Opiskelija ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen työelämässä. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa kuulijalähtöisiä ja vaikuttavia puheenvuoroja. Hän osaa valmistautua neuvotteluun sekä toimia niissä yhteistyöhakuisesti ja tavoitteellisesti. Opiskelija osaa analysoida puheenvuoroja, ryhmän ja neuvottelun vuorovaikutusta sekä antaa toisille palautetta rakentavasti ja myös ottaa sitä vastaan.

Esiintymisvarmuuden kehittäminen:
Ryhmä on suunnattu varmuutta viestintäänsä kaipaaville, esiintymistä jännittäville opiskelijoille. Opiskelija tunnistaa oman jännittämisensä piirteitä, tuntee keinoja lieventää jännitystä sekä etsii tapoja suhtautua omaan jännittämiseensä aiempaa hyväksyvämmin.