Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa riittävät perustiedot taloustieteissä tarvittavasta matematiikasta.

Osaamistavoitteina on:

- vahvistaa aiemmin hankittua matematiikan osaamista.

- tutustua keskeisiin (talous)matemaattisiin käsitteisiin (esim. käänteismatriisi, determinantti, diskonttaaminen, nettonykyarvo, sisäinen korko, tuotanto- ja kustannusfunktiot sekä ääriarvoteoria)

- osata ratkaista lineaarisia yhtälöryhmiä, tehdä korkoihin liittyviä laskelmia (liittyen esim. pankkitalletuksiin, lainoihin, eläkesäästötileihin ja vaihtoehtoisten projektien vertailuun), löytää differentioituvien funktioiden ääriarvot ja tarkastella niiden luonnetta sekä soveltaa tätä taloudessa keskeisten tuotantoon liittyvien funktioiden optimointiin.