Tavoitteet

Opiskelija tuntee kestävän kehityksen opetuksen tavoitteita peruskoulu- ja lukio-opetuksessa sekä hahmottaa oman pääaineensa ja muiden tutkimusalojen merkityksen kestävien kehityksen edistämisessä. Opiskelija osaa toteuttaa kestävän kehityksen opetusta sekä opettamiensa aineiden että ainerajat ylittävässä opetuksessa. Oppilas osaa suunnittella ainerajat ylittävää opetusta osana monitieteistä ryhmää.