Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot hyvinvointivaltion toimintaperiaatteista ja kehityskulusta. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipolitiikan ja talouden väliset vaikutussuhteet, sosiaalipolitiikan kannatusperustaa ja päätöksentekoa koskevan teoreettisen ja empiirisen keskustelun sekä tunnistaa hyvinvointivaltion keskeiset tuotokset ja kehityskulut.