Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

- Ymmärtää kansainvälisen yksityisoikeuden peruskäsitteet ja perusperiaatteet, ja osaa soveltaa kansainvälisen yksityisoikeuden säännöksiä konkreettisissa tapauksissa
- Tunnistaa tapaukset, joissa kansainvälisen yksityisoikeuden säännökset mahdollisesti tulevat sovellettaviksi
- Osaa luonnehtia eri oikeudenaloille paikantuvat kansainvälis-yksityisoikeudelliset kysymykset ja etsiä niihin sovellettavat säädökset ja säännökset
- Kykenee laatimaan asiakirjoja, joiden avulla osapuolet voivat ennakollisesti tehokkaalla tavalla vaikuttaa kansainvälisesti toimivaltaiseen tuomioistuimeen tai sovellettavaan lakiin
- Hahmottaa kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun suhteen
- Tunnistaa vieraan valtion oikeudesta hankittavan tiedon sudenkuopat ja ymmärtää, mitä oikeusvertailun lojaalilla soveltamisella tarkoitetaan.