Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää opettajan työn yhteiskunnallisen merkityksen ja ihmisoikeuskasvatukseen liittyvät velvoitteet
- hankkii valmiuksia toteuttaa ihmisoikeuskasvatusta, demokratiakasvatusta, tasa-arvokasvatusta ja kehotunnekasvatusta