Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- nimetä erilaisia materiaalien kuvantamismenetelmiä
- selittää, mikä on kurssilla käsiteltyjen mittausmenetelmien toimintaperiaate
- kertoa mihin näytteen ja mittausmenetelmän välisiin vuorvaikutusmekanismeihin kuvantaminen perustuu
- ehdottaa eri materiaaleille ja niiden rakenteille sopivia kuvantamistapoja

Ryhmätöissä harjoitellaan raportointia sekä organisointi- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi ryhmätyömittausten tekeminen kehittää luovuutta sekä kykyä tehdä johtopäätöksiä. Opintojakso edistää tieteidenvälisyyttä.