Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perussanastoa ja kykenee toimimaan keskeisissä arkielämän tilanteissa.

Kurssin suorittaminen vastaa kieli- ja viestintäopintoihin sisältyvän vieraan kielen suullisen taidon tutkintovaatimuksia.