Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ryhmävuorovaikutusta ilmiönä ja tunnistaa siihen liittyviä erityispiirteitä. Hän tuntee erilaisia ryhmän vuorovaikutusprosessia helpottavia ja edistäviä menetelmiä ja osaa soveltaa niitä ryhmätyöskentelyn apuna.