Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa sekä ymmärtää tieteellisen tutkimuksen periaatteet. Opiskelija kykenee suunnittelemaan tiedon keruuta ja analysointia ja arvioimaan tutkimusten kokonaislaatua. Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee tutkimustyöhön liittyvän yleistietämyksen lisäksi menetelmälliset perusvalmiudet kandidaatintutkielman laatimiseen. Opiskelija tuntee myös tutkimuksen tekemisen eettiset periaatteet, tunnistaa plagioinnin ja ymmärtää sen tunnistamisen Turun yliopistossa.