Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa riittävän tietopohjan trauman ja kriisin vaikutuksista ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen sekä ymmärtää miten traumoja ja kriisejä hoidetaan. Lisäksi opiskelija tulee oppimaan yksittäisiä työtapoja, jotka voivat olla avuksi muun muassa kriisien ja traumaperäisten oireiden hoidossa. Opiskelija oppii havainnoimaan ja säätelemään omaa ja asiakkaan vireystilaa erilaisten kehollisten menetelmien avulla. Opiskelija oppii ryhmätyöskentelyn kautta myös yhteistyötaitoja, kuten opitun tiedon jakamista ja reflektointia muiden kanssa. Opiskelija oppii myös koostamaan oppimaansa tietoa kirjalliseen muotoon yhdessä muiden kanssa.

Kurssin osaamistavoitteet liittyvät seuraaviin valmistuvan psykologin kliinisiin osaamisalueisiin:
Vuorovaikutustaidot
Psykologinen arviointi (menetelmät)
Tiedollinen perusta
Supportio ja interventiotaidot
Reflektointitaito
Ohjauksen hyödyntäminen