Tavoitteet

Kontaktiopetuskurssi P4 on VALTIO-OPIN PÄÄAINEOPISKELIJOILLE.

Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson P4 vain kirjatenttinä.

Opiskelija hahmottaa poliittisten järjestelmien tutkimuksen peruslähtökohdat sekä tuntee suomalaisen ja eurooppalaisten poliittisten järjestelmien perusrakenteet ja erot.