Tavoitteet

Opiskelija käsittää museon tulevaisuuteen suuntautuvana toimijana, joka on riippuvainen toimintaympäristöstään ja sen muutoksista, mutta joka on myös yhteiskunnallinen vaikuttaja ja oman toimintansa tavoitteellinen suunnittelija, ohjaaja ja toteuttaja. Hän tuntee strategia-ajattelun perusteet ja hänellä on käsitys museon johtamisesta. Opiskelija osaa tarkastella museon vahvuuksia ja asiakkaiden tarpeita, hän osaa päätellä, millaisia ovat museolle soveltuvat, sen resursseihin pohjaavat palvelut. Hän osaa kommunikoida museotyön ja kulttuuriperinnön arvoista ja museon osaamisalueesta. Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti museon ulkoista ja sisäistä markkinointia ja kulttuuripalveluiden markkinointia laajemminkin ja osaa käyttää markkinoinnin keinoja.