Tämä on Moodle-ympäristö Turun kaupungin ja Turun yliopiston väliseen YKR-aineistojen yhteiskäyttöön