Tämä on kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen yhteinen tenttialue.