Erikoistumisjakson sisältö:

 

 --- että opiskelija tunnistaa ympäristöoikeudellisen sääntelyn kehityspiirteet sekä ympäristöllisen päätöksenteon erityisluonteen erilaisia yksityisiä ja yleisiä intressejä yhteen sovittavana toimintana
 Keskeisiä teemoja
    Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen
     Ympäristöoikeudellisen sääntelyn muutokset ja muutostarpeet   
     Ohjauskeinojen moninaistuminen
      Monitieteisen ympäristötutkimuksen mahdollisuudet