Seminaarisarjan tavoitteena on luoda keskustelua tulevaisuuden oppimisen ja opettamisen tiloista ja välineistä. Tilausuuksissa esitellään ja ideoidaan vuorovaikutteisia ja opiskelijoita osallistavia opetus- ja oppimismenetelmiä kannustaen opettajia ottamaan uusia opetusmenetelmiä käyttöön.