Humanistisen tiedekunnan uusille jatko-opiskelijoille suunnattu Perehdytys jatko-opintoihin -kurssi.