Tämä Moodle-alue on tarkoitettu TuCeMES-tutkimuskeskuksessa meneillään olevan Desires-kirjan projektinhallintaan. Aluetta käyttävät kirjan toimittajat (oikeustieteellinen tdk & kulttuurihistoria).