Tutustuminen suomalais-ugrilaisten kielten äänteiden, morfeemien ja lauseopin kehitykseen sekä näiden kielten nykyjärjestelmän ominaispiirteisiin.

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijoille lisäksi unkarin kielen historian kuvaus (luettava Ulla-Maija Kulonen: Johdatus unkarin kielen historiaan. SKS, Helsinki 1993).