Tavoitteet: Tavoitteena on oppia perustiedot kuluttajien ja yritysten päätöksenteosta sekä markkinamekanismin toiminnasta. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee taloudellisen valintakäyttäytymisen ja markkinoiden toiminnan keskeisimmät periaatteet sekä osaa selittää tavallisimpia taloudellisia ilmiöitä.

Sisältö: Kurssilla tarkastellaan kuluttajan valintaongelmaa, yritysten tarjontapäätöstä, kysyntää ja tarjontaa, erilaisia markkinamuotoja (täydellistä kilpailua, monopolia ja oligopolia) sekä julkisen vallan interventioita.