Kyse on oikeushistorian alaan kuuluvan gradun tarkastuksesta.