Opiskelija hahmottaa kestävän brändipääoman rakentamisen merkityksen osana alueen taloutta. Hän oppii näkemään kestävän brändinrakentamisen strategisesta aluekehityksen näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää alueiden taloudellisen menestyksen ja kilpailukyvyn edellytyksiä sekä aluekehitystyön perusteita. Opiskelija oppii yhdistämään ja soveltamaan brändipääoman rakentamisen, paikan markkinoinnin ja aluetalouden osaamistaan käytännön harjoitustöissä. Opintojakson päätösseminaarissa opiskelijat esittävät harjoitustöitään, joiden lähtökohtana on Satakuntaliiton maakuntastrategiaa myötäilevä toimeksianto. Satakuntaliitolta saatavat toimeksiannot liittyvät Satakunnan maakuntastrategiaan, jossa fokuksena on maakunnan brändin kehittäminen erityisesti aluetalouden näkökulmasta.