Ryhmien jäsenet poistuneet/Group members lost

Ryhmien jäsenet poistuneet/Group members lost

Tiimi Moodle發表於
Number of replies: 0
Pepin ja Moodlen välillä 6.2. tapahtuneen synkronointivirheen vuoksi jäsenet ovat poistuneet ryhmistä. 

Asiantuntijamme eivät ole löytäneet toimivaa ja turvallista keinoa, jolla virhe saataisiin keskitetysti korjattua. Virhe koskee Pepistä luotuja Moodle-kursseja, joilla on ryhmiä. Ryhmät ovat edelleen olemassa, mutta niiden osallistujat puuttuvat. Valitettavasti ainoa keino on lisätä osallistujat Moodlen ryhmiin uudelleen. Mahdolliset tehtävien palautukset tai muut suoritukset tulevat uudelleen näkyviin, kun osallistujat on lisätty takaisin.

Pahoittelemme virheestä aiheutunutta ylimääräistä vaivaa!

Due to a synchronization error on 6.2. between Peppi and Moodle the members of Moodle groups have lost.

Our experts have not found a functional and safe way to fix the error centrally. The error concerns Moodle courses created from Peppi which have groups. The groups still exist, but their participants are missing. Unfortunately, the only way is to add the participants to the Moodle groups again. Assignment returns or other completions will reappear when the participants are added back.

We apologize for the extra trouble caused by the error!