Monivaiheinen kirjautuminen MFA otetaan käyttöön Moodlessa 8.4. - 1.10.2024 / Multi-factor authentication MFA will be implemented in Moodle 8.4. - 1 October 2024

Monivaiheinen kirjautuminen MFA otetaan käyttöön Moodlessa 8.4. - 1.10.2024 / Multi-factor authentication MFA will be implemented in Moodle 8.4. - 1 October 2024

de Moodle Tiimi -
Número de respuestas: 0

Yliopisto ottaa tietoturvasyistä käyttöön monivaiheisen kirjautumisen (MFA, multi-factor authentication) asteittain lähes kaikissa tietojärjestelmissä, joihin kirjaudutaan UTU-tunnuksella. 

Monivaiheista kirjautumista käyttävissä järjestelmissä pyydetään lisävahvistus UTU-tunnuksen ja salasanan syöttämisen jälkeen. Lisävahvistus voi olla esimerkiksi kertakäyttökoodi, sormenjälki tai kasvojentunnistus.

Yliopistolaiselle riittää, että ottaa omalla tunnuksellaan MFA-kirjautumisen käyttöön vain kerran.

MFA-kirjautumista kysytään 8.4. alkaen vasta, kun olet sen ottanut käyttöösi. Muista kuitenkin toimia ennen 1.10.2024, sitten se on pakollista.

Henkilökunnan ohjeet intrassa

-         Jos olet jo aktivoinut MFA:n, mutta et ole sitä vielä käyttänyt, niin tarkista ennen 8.4., että MFA-kirjautuminen toimii. Voit testata ja harjoitella monivaiheisen kirjautumisen eri menetelmien käyttöä osoitteessa https://mfa-test.utu.fi. 

Ohjeet opiskelijoille

Apua saat osoitteesta helpdesk@utu.fi ja IT-palvelupisteistä.

 

For information security reasons, the university will gradually introduce multi-factor authentication (MFA) in almost all information systems that are logged in with UTU-ID.

In systems that use multi-factor authentication, additional confirmation is requested after entering the UTU-ID and password. Additional confirmation can be, for example, a one-time code, a fingerprint or facial recognition.

For a university student or employee, it is enough to activate the MFA login with their own ID just once.

MFA registration is requested after April 8. only if you have taken it into use. However, remember to act before 1 October 2024, then it is mandatory.

Staff instructions in intra

If you have already activated MFA, but haven't used it yet, check before April 8 that the MFA login is working. You can test and practice using different methods of multi-step login at https://mfa-test.utu.fi.

Instructions for students 

You can get help from helpdesk@utu.fi and fromIT service points.