Moodle päivitettiin 15.7.2014 / Moodle was updated on Tue 15 th July 2014

Bu forum gönderisi kaldırıldı

Yanıt sayısı: 0
Bu forum gönderisinin içeriği kaldırıldı ve artık erişilemez.