Moodle päivitettiin 20.1.2015 / Moodle was updated on Tue 20 Jan 2015

Bu forum gönderisi kaldırıldı

Yanıt sayısı: 0
Bu forum gönderisinin içeriği kaldırıldı ve artık erişilemez.