Moodle päivitetty, virallinen osoite vaihtui / Moodle updated, official address changed

Bu forum gönderisi kaldırıldı

Yanıt sayısı: 0
Bu forum gönderisinin içeriği kaldırıldı ve artık erişilemez.