Moodlen päivittiin ti 21.6. / Moodle updated on Tue 21th

Bu forum gönderisi kaldırıldı

Yanıt sayısı: 0
Bu forum gönderisinin içeriği kaldırıldı ve artık erişilemez.