Moodlen päivitys 13.-14.6. / Moodle update on 13th - 14th Jun

Bu forum gönderisi kaldırıldı

Yanıt sayısı: 0
Bu forum gönderisinin içeriği kaldırıldı ve artık erişilemez.