Käyttökatko päättynyt 23:30 / Moodle is back online at 23:30

Bu forum gönderisi kaldırıldı

Yanıt sayısı: 0
Bu forum gönderisinin içeriği kaldırıldı ve artık erişilemez.