Käyttökatko päättynyt 23:30 / Moodle is back online at 23:30

Detta inlägg har tagits bort

Antal svar: 0
Innehållet i detta inlägg har tagits bort och kan inte visas längre.