Vielä ennätät vastata ja osallistua Moodlen kehittämiseen / There is still time to answer and affect the way we develop Moodle

Bu forum gönderisi kaldırıldı

Yanıt sayısı: 0
Bu forum gönderisinin içeriği kaldırıldı ve artık erişilemez.