Lisäys opettajan oikeuksiin kurssin muokkauksessa

Lisäys opettajan oikeuksiin kurssin muokkauksessa

by Eija Suokari -
Number of replies: 0

Kurssikategorian muuttaminen

Opettaja voi nyt muuttaa kurssikategoriaa. Muutoksen voi tehdä kurssin Muokkaa asetuksia -kohdasta.

Valitse kategoria, johon kurssisi sopii parhaiten. Tämä valinta vaikuttaa siihen, missä kohdassa kurssisi näkyy kurssiluettelossa ja helpottaa opiskelijoita kurssisi näkymisessä.

Changing the course category

As a teacher you can now change the course category. The change can be made in the Edit Settings section of the course.

Choose the category that best suits your course. This selection affects where your course appears in the course list and makes it easier for students to see your course.